چرا پیامبر هم‌زمان بیش از چهار همسر داشتند؟

سؤال:

تعداد همسران پیامبر و حکم کلام الله در ارتباط با تعداد همسران که می‌گوید نباید بیش‌تر از چهارتا باشد، چطور تحلیل می‌شود؟ چرا پیامبر از این دستور استثنا شدند؟

*********************************************************************

پاسخ:

آن‌چه از مسلمات تاریخی است این است که ایشان هم‌زمان بیش از چهار همسر داشته‌اند، اما نکته قابل تأمل این است که این ازدواج‌ها  پیش از نزول آیه حصر چهار همسر در اواخر سال هشتم هجری بوده است. علت این امر هم سنت رایج در عرب و شرایط  خاص زمان حضرت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله بوده است و بعید نیست دیگرانی هم این‌گونه بوده باشند که پس از نزول آیه مربوطه، ظاهرا نه نبی مکرم اسلام و نه دیگر مسلمانان از این دستورالهی استثنا نشده‌اند.

01

سلسله مباحث استاد ریاحی

کتاب‌خانه احتجاج

یادداشت استاد ریاحی

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه