وجوهات شرعیه

سؤال:

آیا غیر از زکات، واجب مالی دیگری هست؟

*********************************************************************

پاسخ:

غیر از انواع زکات، در ایام غیبت امام عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، مال دیگری بالذات واجب نیست مگر به واسطه واجب شود مانند کفاره، نذر و قسم و مانند آن.01

سلسله مباحث استاد ریاحی

کتاب‌خانه احتجاج

یادداشت استاد ریاحی

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه