وجوب زیارت امام حسین علیه‌السلام

سؤال:

لطفا تبیین بفرمایید معنای وجوب زیارت امام حسین علیه‌السلام که در روایات زیادی آمده از نظر شریفتان چیست؟

اگر ممکن است نظر علمای معاصر و گذشته را نیز در این موضوع بیان فرمایید.

*********************************************************************

پاسخ:

زیارت قبر حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام، برای کسانی که امکان و استطاعت آن را دارند، حداقل یک بار واجب است و تکرار آن از مستحبات مؤکد می‌باشد.

در بین قدما، افرادی مانند ابن قولویه و شیخ مفید  و در دوره‌های بعد، بزرگانی مانند شیخ حر، نظر به وجوب داشته‌اند.

01

سلسله مباحث استاد ریاحی

کتاب‌خانه احتجاج

یادداشت استاد ریاحی

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه