مقدار فطریه برای سال ۱۴۴۰ هجری قمری (۱۳۹۸ هجری شمسی)

با توجه به برآورد کارشناسان مؤسسه، مقدار فطریه امسال (۱۴۴۰ هجری قمری – ۱۳۹۸ شمسی)، بر اساس قوت غالب گندم، برای اهالی ایران، برای هر نفر حداقل ۰۰۰ ۸۰ ریال (هشت هزار تومان) و میزان کفاره، برای هر مد طعام، حداقل ۰۰۰ ۲۵ ریال (دو هزار و پانصد تومان) است.

امید است روزه‌داران و مؤمنان ارجمند در این عید و سایر زمان‌ها، حال نیازمندان را نیز درک کرده و علاوه بر زکات فطریه که واجب شرعی است،از ایشان دستگیری کنند.

امکان رؤیت‌پذیری هلال ماه شوال (عید فطر) سال ۱۴۴۰ هجری قمری (۱۳۹۸ هجری شمسی)

چرا گاهی اوقات در اعلام عید فطر اختلاف نظر پیش می‌آید؟

راه‌های ثابت شدم اول ماه

سلسله مباحث استاد ریاحی

کتاب‌خانه احتجاج

یادداشت استاد ریاحی

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه