محل تأمین شهریه طلاب و خمس

سؤال:

با توجه به نظر حضرت‌عالی درباره معاف بودن از پرداخت خمس، هزینه طلاب در صورت عدم وجوب خمس از کجا باید تامین شود؟

*********************************************************************

پاسخ:

طلاب علوم دینی هم لازم است مثل طلاب سایر علوم مورد نیاز جامعه اسلامی که در حال حاضر عموما در دانشگاه‌های مختلف تحصیل می‌کنند، رفتار کنند که این همان سیره جمع کثیری از اجلای علمای ما در گذشته بوده است.01

سلسله مباحث استاد ریاحی

کتاب‌خانه احتجاج

یادداشت استاد ریاحی

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه