مال حلال مخلوط به حرام با عدم شناخت صاحبش چگونه پاک می‌شود؟

سؤال:

مال حلال مخلوط به حرام با عدم شناخت صاحبش چگونه پاک می‌شود؟

*********************************************************************

پاسخ:

در مال حلال مخلوط به حرام، آن مقدار که قابل شناسایی است، لازم است که جدا شود و در شرایط غیبت امام عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، ما بقی آن در اختیار صاحب مال است، هر چند احتیاط در آن بهتر است.01

سلسله مباحث استاد ریاحی

کتاب‌خانه احتجاج

یادداشت استاد ریاحی

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه