قصاص در جامعه امروزی و تقابل آن با حقوق بشر

سؤال:

به نظر شما حکم قصاص در اسلام در دوره و زمانه ما که بحث حقوق بشر مطرح است، هنوز باید باشد و نباید آن را تعطیل کرد؟

*********************************************************************

پاسخ:

با توجه به آیات قرآن و روایات معتبر وارده از جانب معصومینb قصاص در همه زمان‌ها جاری است و از حقوقی است که شارع مقدس برای نوع بشر در نظر گرفته است، لذا از مصادیق بارز حقوق بشر الهی است و اگر با حقوق بشری که توسط جمعی از انسان‌ها وضع شده است، منافات دارد، باید در این نوع دوم بازنگری کرد، نه این‌که حقوق بشر الهی را تعطیل نمود.

البته توجه به چند نکته مهم است:

۱- آن‌چه از آیات کلام الله و روایات معتبر استخراج می‌شود، این است که حکم قصاص فقط در صورت عمد قاتل در قتل جاری می‌شود و این عمد یعنی تصمیم درونی فرد برای قتل، لذا به نظر حقیر بر خلاف فرمایش جمعی از فقهای بزرگوار ما، اگر فردی بدون قصد درونی، با هر وسیله‌ای و به هر شکلی موجب قتل کسی شد، قصاص جاری نمی‌شود و تنها دیه بر عهده او است.

۲- همان خدایی که قصاص را در شرایط خودش تشریع فرموده و حق اولیای دم دانسته است، توصیه شدید و اکید بر بخشش قاتل داشته است، لذا اگر احتمال پشیمانی قاتل وجود داشته باشد و این بخشش موجب جَری شدن او یا ارتکاب مجدد جنایت از جانب او نباشد، مقبول الله تعالی و مستحب است که این قاتل عفو شود و این عفو، قاعدتا نزد الله عز و جل مأجور خواهد بود. إن شاء الله.
01

سلسله مباحثات استاد ریاحی

کتاب‌خانه قرآن و حدیث مؤسسه

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه