قائلین به اباحه خمس و محل تأمین صدقات سادات در صورت اباحه خمس

سؤال:

چه کسانی به حلیت خمس حکم دادند؟ و این‌که بدون خمس چگونه نیاز سادات فقیر باید برطرف بشوند؟!

*********************************************************************

پاسخ:

اجلایی از اصحاب ما، مانند صاحب حدائق (محقق بحرانی)، صاحب مدارک (سید محمد الموسوی العاملی)، محقق سبزواری و در گذشته‌های دورتر، افرادی مانند سلار الدیلمی، ضمن تأکید بر وجوب تسلیم خمس در زمان حضور ائمه و در صورت بودن شرایط آن، تصریح به اباحه خمس در زمان غیبت امام عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف کرده‌اند. البته تعداد این افراد بسیار است و از شواهد و قرائن این‌گونه بر می‌آیدکه تا حدود اوایل قرت دوازدهم، فتوای مشهور فقها، همین بوده است.

اما این‌که وضعیت سادات فقیر، در صورت اباحه خمس چیست. مطالب متعددی بیان شده است که از جمله آن این است که حرمت استفاده از صدقات مردم و مانند آن، مربوط به افرادی و خانواده تحت کفالت ائمه علیهم‌السلام است و نه همه سادات و فررزندان ائمه، خصوصا با چندین فاصله، لذا بنا بر نظر این افراد، حکم فقرا و نیازمندان اعم از سادات و غیر آن در زمان ما یکسان است.

01

سلسله مباحثات استاد ریاحی

کتاب‌خانه قرآن و حدیث مؤسسه

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه