غسل‌هاي واجب

۱-۱: غسل‌های واجب عبارتند از:

     - غسل جنابت.

     - غسل حیض.

     - غسل نفاس.

     - غسل استحاضه.

     - غسل مس میت.

     - غسل میت.

     - غسلی كه به واسطه نذر، قسم، عهد و مانند این‌ها واجب می‏شود.

ورود به فهرست