غسل‌هاي واجب

۱-۱: غسل‌های واجب عبارتند از:

     – غسل جنابت.

      غسل حیض.

     غسل نفاس.

      غسل استحاضه.

      غسل مس میت.

      غسل میت.

      غسلی كه به واسطه نذر، قسم، عهد و مانند این‌ها واجب می‏شود.

ورود به فهرست