زیارت کربلا و اربعین بدون ویزا

سؤال:

قانون هست که برای خروج از مرز ایران به مناسبت شرکت در پیاده روی اربعین حتما باید ویزا داشته باشیم

حال با توجه به اینکه بعضی ها به هیچ وجه قادر به تهیه ی ویزا نیستند (دلایلی مانند ۱فقر۲پسرانی که به علت نرفتن سربازی قادر به گرفتن ویزا نیستن )

در صورتی که امکان عبور بدون ویزا از مرز را پیدا کردند آیا مرتکب حرام الهی نمی شوند که بدون ویزا از مرز عبور کنند و در مراسم اربعین شرکت کنند؟*********************************************************************

پاسخ:

تخلف از قوانین رسمی کشود، به خصوص مورد سؤال شما که امکان عواقب خاص برای خود فرد و ممکت بر آن مفروض است، جایز نیست.

01

سلسله مباحث استاد ریاحی

کتاب‌خانه احتجاج

یادداشت استاد ریاحی

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه