زنا در زمره حق الله است یا حق الناس

سؤال:

۱) آیا در بین فقهای شیعه (چه متقدم و چه متاخر) در این مساله که جرم زنا جزو جرایم حق الله یا حق الناس است اختلافی وجود دارد؟ تا آن‌جا که می‌دانم زنا حق الله است ولی می‌خواهم بدانم آیا بر سر این مورد بین فقها اجماع وجود دارد یا برخی از فقها برای آن جنبه حق الناس هم قایل شده‌اند؟ اگر پاسخ مثبت است بگویید کدام فقها.

*********************************************************************

پاسخ:

چنان‌چه زنا با موافقت و رضایت طرفین باشد، تضییع حق الله و از معاصی است، ولی در شرایطی حق الناس را هم شامل می‌شود که بعضی از موارد آن را عرض می‌کنم:

۱. به نحوی اکراه یا اجبار وجود داشته باشد که حق مکره ضایع شده است.

۲. فرزندی متولد شود که حق فرزند ضایع شده است.

۳. حقی از فرد دیگر ضایع شده باشد، مانند خیانت به همسر برای کسانی که ازدواج کرده‌اند.

۴. حقی از پدر و مادر یا سایر افراد، اعم از خانواده، دوستان، همسایگان یا غیر این‌ها ضایع شود. مثلا آبروی غیر ضایع شود.

۵. در جامعه تأثیر داشته باشد. مثلا عفت عمومی جامعه را خدشه‌دار کند.

این موارد بسیار است و بعید می‌دانم کسی از فقهای گذشته و حال، خلاف این نظر را داشته باشند.

01