روز شهادت حضرت صدیقه کبری چه روزی است؟

خلاصه فرازی از جلسات تاریخ اسلام استاد ریاحی درباره تاریخ دقیق شهادت حضرت صدیقه کبری:

در رابطه با شهادت این بانوی بزرگوار نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد که مورخین از چهل روز پس از شهادت حضرت رسول اللهp تا هشت ماه را متذکر شده‌اند که در کتب تاریخی مذکور است، اما بنا بر روایات معتبر ما است، مانند روایت الکافی (ح ۶۴۱، ۱۲۴۴، ۴۶۷۸ و ۸۱۳۱) و بصائر الدرجات (ج ۱، ص ۱۵۳)، شهادت ایشان هفتاد و پنج روز پس از شهادت نبی مکرم اسلامp بوده است. شباهت نگارشی عدد سبعین (هفتاد) و تسعین (نود)، گزینه نود و پنج روز هم مطرح است که با بررسی نسخ معتبر کتبی که عرض کردم، معلوم می‌شود وجهی برای آن نیست و ظاهرا از یک اختلاف در بعضی نسخ کم‌اعتبار کتبی مانند دلائل الإمامة ایجاد شده است. حال بماند که خود کتاب دلائل الأمامة محل کلام است و پیش از این مفصل بحث کردیم که نه تنها نویسنده‌اش مجهول است، بلکه متهم هم هست.

در این فرصت بعضی از اقوالی را که از نظر حقیر غیر معتبر است، عرض می‌کنم.

– چهل روز بعد از شهادت رسول اللهp در بحارالأنوار (ج ۴۳، ص ۲۱۲)

– چهل و پنج روز بعد از شهادت رسول اللهp در مناقب ابن شهرآشوب (ج ۳، ص ۴۰۶)

– شصت روز بعد از شهادت رسول اللهp در بحارالأنوار (ج ۴۳، ص ۲۱۷)

– هفتاد و دو روز بعد از شهادت رسول اللهp در مناقب ابن شهرآشوب (ج ۳، ص ۴۹۶)

– هفتاد و پنج روز بعد از شهادت رسول اللهp که پیش از این عرض شد.

– نود روز بعد از شهادت رسول اللهp در بحارالأنوار (ج ۴۳، ص ۱۸۸ و ۲۱۵)

– نود و پنج روز بعد از شهادت رسول اللهp در بحارالأنوار (ج ۴۳، ص ۱۷۰ و ۱۹۶).

– صد روز بعد از شهادت رسول اللهp به نقل از معارف ابن قتیبه (ص ۶۲) که حقیر آن را ندیده‌ام.

– صد و دوازده روز بعد از شهادت رسول اللهp دربحارالأنوار (ج ۴۳، ص ۱۷۱) و مناقب ابن شهرآشوب (ج ۲، ص ۱۱۲)

– چهار ماه بعد از شهادت رسول اللهp در مناقب ابن شهرآشوب (ج ۳، ص ۴۰۶)

– بیست و یکم ماه رجب در زاد المعاد (ص ۳۵)

– بیست و پنجم ماه رجب به نقل از وقایع الشهور (ص ۱۲۶) که این را هم حقیر ندیده‌ام.

– سوم ماه رمضان در بحارالأنوار (ج ۲۲، ص ۱۶۷ و ج ۴۳، ص ۲۱۴)

– هشت ماه بعد از شهادت رسول اللهp به نقل از الإصابة ابن حجر که این را هم ندیده‌ام.

آدرس‌هایی که در این‌جا عرض کردم، عمدتاً از منابع حدیثی مکتب اهل بیتb بود و الا در گزارش‌های مورخین فریقین در قروناولیه نیز همین مطالب بدون ذکر سند هم آمده است.

ضمناً در بین پیروان مکتب اهل بیتb، درباره شهادت نبی مکرم اسلامp دو نظر جدی مطرح است. یکی بیست و هشتم صفر که بین شیعیان مشهور بوده و دیگر دوازدهم ربیع الاول است که ثقةالاسلام کلینی در کتاب الکافی (ج ۲، ص ۴۳۶) بیان کرده‌اند که با این حساب نیز روز شهادت حضرت صدیقه کبریh، بر دو قول می‌شود تا إن شاء الله درباره تاریخ شهادت حضرت رسول اللهp هم صحبت کنیم.