پیرامون متن و سند دعای جوشن کبیر

سؤال:

خواندن دعای جوشن کبیر برای من بسیار سخت است و خوابم می‌برد. آیا دعای معتبر دیگری پیش‌نهاد می‌کنید که در شب‌های قدر بخوانم؟

*********************************************************************

پاسخ:

در باب شب قدر، اعمال بسیاری است که به نظر حقیر تفقه در امور دینی از مهم‌ترین آن است. در بین اذکاری هم در این شب می‌شود خواند، قطعا چیزی معتبرتر و مهم‌تر از آیات کلام الله نیست، خصوصا اگر با تأمل در معنا و مفهوم آن باشد،‌ لذا پیش‌نهاد می‌کنم بیش از خواندن ادعیه، به خواندن قرآن توجه داشته باشید. البته فراموش نکنیم که انجام عبادات قضا شده نیز باید در اولویت باشد و این شب‌ها فرصت مناسبی برای آن‌ها است.

در بین اعمال و ادعیه این شب نیز مطالب مختلفی بیان کرده‌اند که هر چند انتساب بیش‌تر آن‌ها به معصومینb از باب حدیثی معتبر نیست،‌ اما انجام آن‌ها به قرائن داخلی و خارجی خوب است. بالأخره همه‌اش نماز و است و دعا و غسل و این‌گونه اعمال که اگر به قصد قرب الهی باشد، إن شاء الله ثواب خواهد داشت.

دعای جوشن کبیر هم مانند بسیاری دیگر از اعمال این شب، همان‌گونه که خود محدث قمی هم در مفاتیح متذکر شده‌اند، مستند روایی ندارد و حتی خود این روایت هم با تمام خواص عجیب و غریبی که برای آن ذکر شده است، مرسل است. اولین گزارش از این دعا مربوط به شیخ کفعمی در قرن نهم و در کتاب‌های المصباح و البلد الأمین است که بی‌واسطه و بدون ذکر سند از نبی مکرم اسلام روایت کرده است، یعنی بیش از ۸۰۰ سال فاصله.

البته همان‌گونه که بارها عرض کردم با توجه به معانی عالی که در متن این‌گونه ادعیه هست،‌ خواندن آن را برای کسی که حوصله آن را دارد، پیش‌نهاد می‌کنم. حتی کسی که ممکن است خسته شود، خوب است که فرازهایی از آن را ، به همان مقدار که کشش دارد، بخواند.

و در نهایت باز هم توصیه اکید حقیر برای احیای شب قدر، ترجیح تفقه در امور دینی، تحصیل علم، به جا آوردن عبادات قضا شده، خواندن قرآن همراه با دقت در معانی آن است و در کنار آن خواندن دعاهایی که شما را از خسته و ملول نکند.

01

سلسله مباحث استاد ریاحی

کتاب‌خانه احتجاج

یادداشت استاد ریاحی

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه