درباره شرف الشمس

سؤال:

شرف و شمس در سال ۹۷ چه روزی می باشد؟

باختلاف ۳۳درجه

*********************************************************************

پاسخ:

از منظر استاد ریاحی، شرف الشمس نه پشتوانه‌ای از آیات و روایات معتبر دارد و نه سایر علوم، لذا مؤسسه از پاسخ به سؤال شما معذور است.

سلسله مباحث استاد ریاحی

کتاب‌خانه احتجاج

یادداشت استاد ریاحی

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه