حکم روابط قبل از ازدواج

سؤال:

من و دختر خانمی به هم علاقه‌مند هستیم و برای تصمیم‌گیری در مورد ازدواج قصد داریم مدتی با هم در ارتباط باشیم و هم‌دیگر را بهتر بشناسیم. در این مدت رفتارمان نسبت به هم محبت‌آمیز است، اما مراقب هستیم که این رفتار محبت‌آمیز و عاشقانه به رابطه شهوانی‌ای منجر نشود. آیا این رابطه از لحاظ شرعی صحیح است؟

پاسخ:

اگرموازین شرعی در گفتار و کردار و نیز پندار رعایت شود، مشکلی ندارد و البته مناسب است که احتیاط‌های لازم هم لحاظ شود.

01

سلسله مباحثات استاد ریاحی

کتاب‌خانه قرآن و حدیث مؤسسه

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه