حکم روابط قبل از ازدواج

سؤال:

من و دختر خانمي به هم علاقه‌مند هستيم و براي تصميم‌گيري در مورد ازدواج قصد داريم مدتي با هم در ارتباط باشيم و هم‌ديگر را بهتر بشناسيم. در اين مدت رفتارمان نسبت به هم محبت‌آميز است، اما مراقب هستيم كه اين رفتار محبت‌آميز و عاشقانه به رابطه شهواني‌اي منجر نشود. آيا اين رابطه از لحاظ شرعي صحيح است؟

*********************************************************************

پاسخ:

اگرموازین شرعی در گفتار و کردار و نیز پندار رعایت شود، مشکلی ندارد و البته مناسب است که احتیاط‌های لازم هم لحاظ شود.

01

سلسله مباحث استاد ریاحی

کتاب‌خانه احتجاج

یادداشت استاد ریاحی

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه