امکان رؤیت‌پذیری هلال ماه شوال سال ۱۴۴۰ هجری قمری (۱۳۹۸ هجری شمسی)

* رؤیت ماه شوال سال ۱۴۴۰، با چشم غیر مسلح در دوشنبه شنبه شب، ۳ ماه ژوئن ۲۰۱۹ به هیچ عنوان امکان پذیر نبوده و با چشم مسلح فقط در محدوده ایالت کالیفرنیا و غرب مکزیک با امکان پایینی، امکان پذیر است. اما امکان رؤیت‌پذیری ماه شوال در سه‌شنبه شب، ۴ ماه ژوئن ۲۰۱۹، مطابق ۱۴ خردادماه ۱۳۹۸، بر اساس معیار محمد شوکت عودة که با استفاده از معیار برنارد یالوپ ، اصلاح و محاسبه شده است، مطابق نقشه زیر می باشد.

راهنمای نقشه:

– رنگ سبز: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، در این مناطق هلال به سادگی با چشم غیر مسلح رصد می‌شود.

– رنگ صورتی: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، در این مناطق هلال با چشم مسلح دیده می‌شود و دیدن آن با چشم غیر مسلح، خصوصا بعد از رصد با چشم مسلح با تعیین مختصات دقیق بعید نیست. (خصوصا مناطق نزدیک به منطقه سبز)

– رنگ آبی: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، در این مناطق هلال فقط با چشم مسلح دیده می‌شود و امکان رؤیت آن با چشم غیر مسلح نیست. (امکان رؤیت ماه با چشم مسلح در مناطق نزدیک به رنگ سفید کم‌تر می شود.)

– بی‌رنگ (سفید): رؤیت هلال ناممکن و نشدنی است. (زیرا مقارنه پیش از غروب آفتاب رخ داده و ماه نیز پس از غروب آفتاب، غروب می‌کند، اما روشنایی هلال ماه به اندازه‌ای نیست که حتی با چشم مسلح دیده شود.)

* امکان رؤیت ماه شوال سال ۱۴۴۰، در دوشنبه شب، ۳ ماه ژوئن ۲۰۱۹، مطابق ۱۳ خردادماه ۱۳۹۸، بر اساس معیار سید محمد قاضی میرسعید مطابق با نقشه زیر است:

* امکان رؤیت ماه شوال سال ۱۴۴۰، در سه‌شنبه شب، ۴ ماه ژوئن ۲۰۱۹، مطابق ۱۴ خردادماه ۱۳۹۸، بر اساس معیار سید محمد قاضی میرسعید مطابق با نقشه زیر است:

راهنمای نقشه:

– رنگ سبز: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، در این مناطق هلال به سادگی با چشم غیر مسلح رصد می‌شود.

– رنگ زرد: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، در این مناطق هلال با چشم مسلح دیده می‌شود و دیدن آن با چشم غیر مسلح، خصوصا بعد از رصد با چشم مسلح با تعیین مختصات دقیق بعید نیست. (امکان رؤیت ماه با چشم مسلح در مناطق نزدیک به رنگ قرمز کم‌تر می شود.)

– رنگ قرمز: امکان رؤیت ماه با چشم مسلح بعید و بعضا غیر ممکن است. (هر چه از منطقه زرد دورتر می‌شود، امکان رؤیت کم‌تر می‌شود.)

* * *

همان‌گونه که می‌دانید،‌ دو موضوع در مبنای فقها درباره آغاز ماه جدید قمری مطرح است:

۱- رؤیت ماه بر اساس چشم غیر مسلح یا چشم مسلح یا مقارنه

۲- تعمیم منطقه

که مقلدین هر یک از مراجع با توجه به مبنای فقهی مرجع خود، می‌توانند با کمک این نقشه‌ها (خصوصا نقشه دوم و سوم که ساده‌سازی شده است)، زمان تقریبی آغاز ماه شوال سال ۱۴۴۰ را در منطقه خود پیش‌بینی کنند.

پیوست ۱: چرا گاهی اوقات در اعلام عید فطر اختلاف نظر پیش می‌آید؟

پیوست ۲: راه‌های ثابت شدن اول ماه

* * *

اما افرادی که تابع مبنای مقارنه هستند، با توجه به این که زمان مقارنه ماه شوال، ساعت ۱۰:۰۲ صبح دوشنبه، ۳ ژوئن می سال ۲۰۱۹ به وقت گرینویچ است، باید زمان مقارنه را بر اساس ساعت محلی خود محاسبه کرده و چنان‌چه زمان مقارنه، قبل از فجر صادق (اذان صبح) بود، روز بعد از فجر صادق را روز اول ماه شوال در نظر بگیرند و چنان‌چه زمان مقارنه پس از فجر صادق بود، باز هم روز بعد را آغاز ماه بدانند که با این حساب برای همه مناطق زمین، آغاز ماه شؤال (عید فطر) سال ۱۴۴۰، به صورت هماهنگ، روز سه‌شنبه ۴ ماه ژوئن (۱۴ خردادماه) خواهد بود.

اما آغاز ماه شوال (عید فطر) بر مبنای رؤیت با چشم غیر مسلح و چشم مسلح، اندک تفاوتی خواهد داشت که در چند منطقه بررسی می‌کنیم.

۱- ایالت کالیفرنیا و غرب کشور مکزیک:

با توجه به این‌که امکان رؤیت ماه با چشم غیر مسلح در دوشنبه شب (۳ ژوئن ۲۰۱۹)، وجود نداشته و در سه‌شنبه شب (۴ ژوئن ۲۰۱۹) وجود دارد، عید فطر برای مقلدان اکثر مراجع تقلید، از جمله آیات عظام سیستانی، شبیری و امام خمینی روز چهارشنبه خواهد بود.

اما از آن‌جایی که امکان رؤیت با چشم مسلح در دوشنبه شب (۳ ژوئن ۲۰۱۹)، ولو در حد پایینی در این مناطق وجود دارد، مقلدان آیات عظام بهجت و خامنه‌ای، باید منتظر اعلام رصدگران باشند تا در صورت رصد ماه، روز سه‌شنبه را عید فطر بدانند و در غیر صورت، روز چهارشنبه (۵ ژوئن ۲۰۱۹) عید فطر خواهد بود.

۲- بیش‌تر مناطق روسیه و کشورهای اسکندیناوی مانند نروژ، سوئد، فنلاند و …:

امکان رؤیت ماه در این مناطق در دوشنبه شب (۳ ژوئن ۲۰۱۹) امکان ندارد و در سه‌شنبه شب (۴ ژوئن ۲۰۱۹)، تنها با چشم مسلح امکان پذیر بوده و امکان رؤیت با چشم غیر مسلح کاملا منتفی است، لذا مقلدان آیات عظام بهجت و خامنه‌ای باید منتظر اعلام صدگران باشند، تا صورت اعلام آن‌ها روز چهارشنبه را عید فطر بدانند و در غیر این صورت روز پنج‌شنبه (۶ ژوئن ۲۰۱۹) عید فطر خواهد بود، در حالی که برای قائلان به چشم غیر مسلح، روز پنج‌شنبه (۶ ژوئن ۲۰۱۹) عید فطر خواهد بود.

۳- سایر کشورها، از جمله ایران، عراق، لبنان و همه کشورهای منطقه سبز:

برای همه کشورهای منطقه سبز، چه بر مبنای چشم مسلح و چه چشم غیر مسلح، روز چهارشنبه (۵ ژوئن ۲۰۱) عید فطر خواهد بود.

باز هم یادآور می‌شود بر مبنای مقارنه، برای همه مناطق کره زمین، روز سه‌شنبه، ۴ ژوئن ۲۰۱۹ (۱۴ خردادماه ۱۳۹۸) آغاز ماه شؤال (عید فطر) خواهد بود.

سلسله مباحث استاد ریاحی

کتاب‌خانه احتجاج

یادداشت استاد ریاحی

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه