استمنا

سؤال:

حدیثی داریم به این مضمون (از امام باقر درباره مردی که با آلت تناسلی‌اش بازی می‌کند تا این‌که به حالت انزال می‌رسد پرسیده شد، فرمودند: هیچ اشکالی بر او وارد نیست و هیچ حد و مجازاتی بر او وارد نمی‌شود (تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۶۴، ح۱۷)) که ظاهرا سند حدیث نیز صحیح است (ملاذ الاخیار، ج۱۶، ص۱۲۵). حالا سوال من از شما این است وقتی حدیثی بر حلال بودن استمنا از معصوم داریم چرا نباید این کار را انجام دهیم و فقهای شیعه چه دلیلی بر حرمت استمنا دارند؟

*********************************************************************

پاسخ:

حدیثی که شما به آن اشاره کرده‌اید را همان‌گونه که فرموده‌اید، مرحوم علامه مجلسی در ملاذ الأخیار که شرحی بر التهذیب است، صحیح می‌داند و به نظر حقیر نیز سند آن معتبر و انتساب این خبر به امام باقرj کاملا قابل قبول است، اما فراموش نکنیم که به صرف یک آیه یا یک حدیث نمی‌توان چیزی را حلال یا حرام دانست، بلکه لازم است در ابتدا مجموعه آیات مربوط به موضوع را مورد مداقه قرار گرفته و با توجه به اعتقاد ما در باب حدیث ثقلین، مجموعه روایات، البته روایات معتبر را هم به دقت بررسی کرد و با توجه به مجموعه آن‌ها و به کارگیری قواعد عقلی نتیجه‌گیری کرد.

موضوع مورد سؤال شما هم از این موضوع استثنا نیست و چنان‌چه بخواهم توضیح دهم رساله‌ای نسبتا مفصل خواهد شد که حقیر فعلا مجال آن را ندارم. فقط به همین مقدار بسنده می‌کنم که بعضی از فقهای ما استمنا را به حلال و حرام تقسیم می‌کنند.

01

سلسله مباحث استاد ریاحی

کتاب‌خانه احتجاج

یادداشت استاد ریاحی

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه