احکام مربوط به مرجع تقلید

۱-۲: به مجتهدي كه ديگران در فروع دین به او رجوع مي‌كنند، «مرجع تقليد» مي‌گويند.

۲-۲: مرجع تقليد بايد داراي شرايط زير باشد:

الف) مجتهد باشد.

ب) عاقل باشد.

پ) بالغ باشد.

ت) شيعه دوازده امامي باشد.

ث) حلال‌زاده باشد.

ج) عادل باشد.

و بهتر است موارد زير را نيز دارا باشد:

الف) حريص به مال دنيا نباشد.

ب) زنده باشد.

۳-۲: تقلید از بانوی مجتهدی که شرایط بالا را دارد، بلا اشکال است.

۴-۲: عادل كسي كه حُسن ظاهر دارد. یعنی اگر از اطرافیان او درباره‌اش سؤال شود، خوبی و دین‌داری او را تایید کنند.

۵-۲: انسان مي‌تواند در احكامي كه شرايط زمان و مكان در آن‌ها تاثير ندارد، (حتي ابتداءً) از مجتهدي كه فوت‌شده، تقليدنمايد. (حتي اگر از فوت او سال‌ها يا قرن‌ها گذشته باشد.)

۶-۲: با توجه به تعاريف مختلف اعلميت و این‌که دلایل شرعی بر لزوم تقلید از آن تام نبوده و بر عکس دلایلی بر تخییر وجود دارد، لذا حتی در صورت تشخیص اعلم، رجوع به او هر چند رجحان دارد، اما واجب نیست.

تذکر مهم:

بسیاری از احکام تقلید که در بالا ذکر شد، اصلا قابل تقلید نیستند (علت آن در نوبت بعدی برای علاقه‌مندان بیان خواهد شد) و ما مانند سایر فقها تنها استنباط خود را بر اساس ادله معتبر بیان کردیم.

ورود به فهرست

سلسله مباحث استاد ریاحی

کتاب‌خانه احتجاج

یادداشت استاد ریاحی

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه