احکام مربوط به مرجع تقلید

۱-۲: به مجتهدی که دیگران در فروع دین به او رجوع می‌کنند، «مرجع تقلید» می‌گویند.

۲-۲: مرجع تقلید باید دارای شرایط زیر باشد:

الف) مجتهد باشد.

ب) عاقل باشد.

پ) بالغ باشد.

ت) شیعه دوازده امامی باشد.

ث) حلال‌زاده باشد.

ج) عادل باشد.

و بهتر است موارد زیر را نیز دارا باشد:

الف) حریص به مال دنیا نباشد.

ب) زنده باشد.

۳-۲: تقلید از بانوی مجتهدی که شرایط بالا را دارد، بلا اشکال است.

۴-۲: عادل کسی که حُسن ظاهر دارد. یعنی اگر از اطرافیان او درباره‌اش سؤال شود، خوبی و دین‌داری او را تایید کنند.

۵-۲: انسان می‌تواند در احکامی که شرایط زمان و مکان در آن‌ها تاثیر ندارد، (حتی ابتداءً) از مجتهدی که فوت‌شده، تقلیدنماید. (حتی اگر از فوت او سال‌ها یا قرن‌ها گذشته باشد.)

۶-۲: با توجه به تعاریف مختلف اعلمیت و این‌که دلایل شرعی بر لزوم تقلید از آن تام نبوده و بر عکس دلایلی بر تخییر وجود دارد، لذا حتی در صورت تشخیص اعلم، رجوع به او هر چند رجحان دارد، اما واجب نیست.

تذکر مهم:

بسیاری از احکام تقلید که در بالا ذکر شد، اصلا قابل تقلید نیستند (علت آن در نوبت بعدی برای علاقه‌مندان بیان خواهد شد) و ما مانند سایر فقها تنها استنباط خود را بر اساس ادله معتبر بیان کردیم.

ورود به فهرست

سلسله مباحثات استاد ریاحی

کتاب‌خانه قرآن و حدیث مؤسسه

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه