احکام شستن دست‌ها

۴-۱: محل شستن دست‌ها در وضو، از آرنج است تا نوک انگشتان دست.

۴-۲: لازم است دست راست را قبل از دست چپ بشویند.

۴-۳: با توجه به این‌که معمولا دست‌ها را قبل از وضو می‌شویند و این شستن، جزء وضو نیست، لازم است هنگام شستن دست‌ها، قسمت پایین مچ‌ها نیز کاملا شسته شود. 

ورود به فهرست